Bộ quả chuẩn F1 1kg-5kg

Tổng quan

  • Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1kg-5kg
  • Bao gồm 4 quả chuẩn từ 1kg-5kg
  • Đạt cấp chính xác OIML,NTEP
  • Được làm 100% bằng inox
  • Hộp nhôm được lót nhung bên trong
  • Chuyên dùng để kiểm tra các cân điện tử 1,2,3,4,5 số lẻ
  • Đạt được cấp chính xác theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế

Details

Model

Bộ quả cân chuẩn F1 1kg-5kg

Vật liệu cấu tạo

Inox

Cấp chính xác

F1

Số lượng quả

4pcs

Mật độ

7.9g/cm3

Độ nhạy cảm

0.2 – 0.05

Từ tính

≤ 25μT

Hộp đựng

Hộp nhôm

Tiêu chuẩn

OIML, FDA, SGS

Số lượng quả

1kg

2kg

5kg

1pcs

2pcs

1pcs