Bộ quả chuẩn F1 1mg-2kg

Tổng quan

  • Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg-2kg
  • Bao gồm 27 quả chuẩn từ 1mg-2kg
  • Đạt cấp chính xác OIML, NTEP
  • Được làm 100% bằng inox
  • Hộp nhôm được lót nhung bên trong
  • Chuyên dùng để kiểm tra các cân điện tử 1,2,3,4,5 số lẻ
  • Đạt được cấp chính xác theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế

Details

Model

Bộ quả cân chuẩn F1 1mg-2kg

Vật liệu cấu tạo

Inox

Cấp chính xác

F1

Số lượng quả

27pcs

Mật độ

7.9g/cm3

Độ nhạy cảm

0.2 – 0.05

Từ tính

≤ 25μT

Hộp đựng

Hộp nhôm

Tiêu chuẩn

OIML, FDA, SGS

Số lượng

quả chuẩn

1mg

2mg

5mg

10mg

20mg

50mg

100mg

200mg

500mg

1g

1pcs

2pcs

1pcs

1pcs

2pcs

1pcs

1pcs

2pcs

1pcs

1pcs

2g

5g

10g

20g

50g

100g

200g

500g

1kg

2kg

2pcs

1pcs

1pcs

2pcs

1pcs

1pcs

2pcs

1pcs

1pcs

2pcs